Dit is een privacyverklaring van Dierenoppas Dwingeloo. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens

 • Naam eigenaar: Helen van der Klauw
 • Adres: Heuring 26 7991EH Dwingeloo
 • Telefoon: 06 – 108 128 63
 • Emailadres: info@dierenoppasdwingeloo.nl
 • Website: dierenoppasdwingeloo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenoppas Dwingeloo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de diensten die ons bedrijf u biedt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenoppas Dwingeloo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is voor de diensten van Dierenoppas Dwingeloo
 • Verzenden van mededelingen van Dierenoppas Dwingelo

Deze gegevens worden in onze administratie verwerkt en in onze digitale administratie opgeslagen en worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dierenoppas Dwingeloo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenoppas Dwingeloo verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is een bezoek aan de dierenarts.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Dierenoppas Dwingeloo maakt alleen gebruik van functionele cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. We maken geen gebruik van zgn. tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenoppas Dwingeloo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dierenoppas Dwingeloo, e-mailadres: info@dierenoppasdwingeloo.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenoppas Dwingeloo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dierenoppas Dwingeloo, e-mailadres: info@dierenoppasdwingeloo.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring, via onze website, regelmatig te blijven raadplegen.

Klachten

Dierenoppas Dwingeloo wijst er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap